Articles in this section:
Factsheet Categories:

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਡੈਲੀਗੇਟਸ)

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੁਝ ਉੱਦਯੋਗਿਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ
 • ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
 • ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਨਾਉਣਾ
 • ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।

 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (HSR)

ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ HSR ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

HSR ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HSR ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

HSR ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
 • ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
 • ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਉਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ
 • ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਨਾਉਣਾ
 • ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ HSRs ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
 • ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
 • ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਣਉਚਿੱਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
 • ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ
 • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਦਯੋਗਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!  

Enter your email to access our expert workplace information

Almost two million union members have contributed to us providing this free workplace factsheet. Because you’ve read a few of our factsheets, we’re asking for your email address to keep reading. This is so we can keep you updated with the latest news and workplace advice.

Don’t worry: our factsheets will always remain free, thanks to the solidarity of the union movement.

View our Privacy Policy