Articles in this section:
Factsheet Categories:

ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ (ਓਵਰਪੇਮੈਂਟ) 

ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜੇਕਰ: 

 • ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਦੋਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ 
 • ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 
 • ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 
 • ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਅ-ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 • ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ – ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ’ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀਆਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ (ਸੁਪਰ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ – ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

  

ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ (ਓਵਰਪੇਮੈਂਟ) 

ਓਵਰਪੇਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 • ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 
 • ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 

ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਏਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ – ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। 

  

Enter your email to access our expert workplace information

Almost two million union members have contributed to us providing this free workplace factsheet. Because you’ve read a few of our factsheets, we’re asking for your email address to keep reading. This is so we can keep you updated with the latest news and workplace advice.

Don’t worry: our factsheets will always remain free, thanks to the solidarity of the union movement.

View our Privacy Policy