Articles in this section:
Factsheet Categories:

ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ – ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2021 

ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਸੋਧ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ) ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 
 • ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ (ਸਥਾਈ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ 
 • ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ

ਇੱਥੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਮੂਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਅਗਾਊਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਅਗਾਊਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਰਹੋਗੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 

 

ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ

ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰਾਂ (NES) ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹੱਕਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ – ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ (ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ – 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ: 

 • 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 
 • ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 
 • ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਡ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
 • ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
 • ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਿਯਮਤ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

Enter your email to access our expert workplace information

Almost two million union members have contributed to us providing this free workplace factsheet. Because you’ve read a few of our factsheets, we’re asking for your email address to keep reading. This is so we can keep you updated with the latest news and workplace advice.

Don’t worry: our factsheets will always remain free, thanks to the solidarity of the union movement.

View our Privacy Policy